หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ดงตะขบ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านบุ่ง   ซื้อวัสดุประกอบการฝึก โครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง (กิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.ท่าเสา   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.งิ้วราย   จ้างจ้างเหมาจัดทำพื้นที่สีเขียว (ปูหญ้าเทียม)บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดต้นชุมแสงพื้นที่ 337.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย บริเวณลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดต้นชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.งิ้วราย   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
ทต.เนินมะกอก   ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.โรงช้าง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ ๗๕-๐๐๑ สายเลียบคลองชลประทาน C๔๐ ฝั่งตะวันตก ช่วงหน้าศูนย์วิจัยพืชสวน หมู่ที่ ๑ บ้านวังทับยา ตำบลโรงช้าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.โรงช้าง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบริเวณนานายวิมล ถึงบริเวณนานายสายันต์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านวังทองดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.โรงช้าง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไปคลองพิง จากบริเวณนานายจำนงค์ สุขศรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หมู่ที่ ๔ บ้านท่าฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.โรงช้าง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางบ้านโรงช้าง - บ้านใหม่ ตำบลรังนก ถึงบริเวณนาอาจารย์อ่วม กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร (พร้อมช้าง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หมู่ที่ ๒ บ้านโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
ทต.หัวดง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ บจ-๑๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
ทต.หัวดง   จ้างซ่อมแซมรถตู้โดยสาร นข-๑๔๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.คลองคะเชนทร์   จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังสวน หมู่ 4 ตำบลคลองคะเชนทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
ทต.หอไกร   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.11-001 สายริมแม่น้ำน่าน บ้านไข่เน่า,ย่านท่าเสา,หอไกร หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลหอไกร จำนวน 5 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,880 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหอกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
ทต.หอไกร   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 76-เขตติดต่อ ตำบลบางไผ่ หมู่ 3 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 0.990 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
ทม.ตะพานหิน   ซื้อทรายหยาบแม่น้ำ จำนวน ๒๐ คิว โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/- ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.สามง่าม   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมห้วงรังนกคลองยายตาด หมู่ที่ 7 บ้านรายชะโด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
อบต.สามง่าม   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณสายบ้านวังแดงถึงบ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
อบต.สามง่าม   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.สามง่าม   ซื้ออาหารเสริม (นม) นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์ 2 หมายเลขทะเบียน 80-8159 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ป.006-25-0002 จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 509
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-647-184 ต่อ 105
หรือติดต่อ 092-645-9542
นายขจรยศ สุรเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 056-647-184 โทรสาร : 056-647-184
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ
จำนวนผู้เข้าชม 101,354 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10