องค์การบริหารส่วนตำบล ดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร